เอกสารเผยแพร่

Login Formโรงพยาบาลวัดเพลง จ.ราชุบรี โทร.032-399290-1
รายงานการประเมินตนเอง (SAR 2020) รพ.
•เขียนโดย Administrator•   
•วัน•ศุกร์•ที่ 21 •กุมภาพันธ์• 2020 เวลา 17:08 น.•

รายงานประเมินตนเองฉบับ 2020

สำหรับมาตรฐานแต่ละหมวดประกอบด้วย 5 ส่วนคือ

i) ผลลัพธ์ของบทนั้น

ii) บริบท

iii) กระบวนการ

iv) ผลการพัฒนาที่โดดเด่นและภาคภูมิใจ

v) แผนการพัฒนา

 

ดาวน์โหลดเอกสาร >>

 

 
วัดเพลง มินิมาราธอน ครั้งที่ 1
•เขียนโดย Administrator•   
•วัน•อังคาร•ที่ 01 •ตุลาคม• 2019 เวลา 10:16 น.•

เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอวัดเพลง จัดกิจกรรม เดินวิ่งเพื่อสุขภาพ
"ตลาดน้ำ 3 อำเภอ วัดเพลงมินิมาราธอน ครั้งที่ 1 เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนให้ประชาชนได้ออกกำลังกาย

•อ่านเพิ่มเติม...•
 
งานแสดงมุทิตาจิต ปี 2562
•เขียนโดย Administrator•   
•วัน•อังคาร•ที่ 01 •ตุลาคม• 2019 เวลา 10:40 น.•

...ร้อยความรัก ถักทอใจ สานสายใจ มุทิตา...
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนำทีมบุคลากร ร่วมแสดงมุทิตาจิต แด่ผู้เกษียณ
อายุราชการ ของโรงพยาบาลวัดเพลง ปี 2562 ดังนี้

•อ่านเพิ่มเติม...•
 
จัดทำแผนยุทธศาสตร์ คปสอ.วัดเพลง ปี 2563
•เขียนโดย Administrator•   
•วัน•อังคาร•ที่ 01 •ตุลาคม• 2019 เวลา 10:50 น.•

เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอวัดเพลงจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
ทบทวนแผนยุทธศาสตร์พัฒนาเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอวัดเพลง
ประจำปีงบประมาณ 2563 เมื่อวันที่ 3-4 กันยายน 2562

•อ่านเพิ่มเติม...•
 
กิจกรรม รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ สงกรานต์ 62
•เขียนโดย Administrator•   
•วัน•พฤหัสบดี•ที่ 11 •เมษายน• 2019 เวลา 16:24 น.•

โรงพยาบาลวัดเพลงจัดกิจกรรมรดน้ำ ดำหัวผู้ใหญ่ ขอพรในเทศกาล
สงกรานต์ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ทางโรงพยาบาล จัดขึ้นในทุกปี
เพื่อสืบสานประเพณีไทย

 
<< •เริ่มแรก• < •ย้อนกลับ• 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 •ถัดไป• > •สุดท้าย• >>

•หน้า 1 จาก 22•