เอกสารเผยแพร่

Login Formโรงพยาบาลวัดเพลง จ.ราชุบรี โทร.032-399290-1
กิจกรรมสวัสดีปีใหม่ไทย (สงกรานต์)
•เขียนโดย Administrator•   
•วัน•อังคาร•ที่ 12 •เมษายน• 2016 เวลา 16:41 น.•

โรงพยาบาลวัดเพลงจัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ไทย (สงกรานต์)
มีการสรงน้ำพระเพื่อความเป็
นสิริมงคลใรช่วงเทศกาลขึ้นปีใหม่ไทย

•อ่านเพิ่มเติม...•
 
ร่วมรณรงค์ล้างส้วมโรงพยาบาล
•เขียนโดย Administrator•   
•วัน•ศุกร์•ที่ 01 •เมษายน• 2016 เวลา 10:50 น.•

ผู้อำนวยการร่วมรณรงค์ล้างส้วมโรงพยาบาลต้อนรับสงกรานต์
และเชิญชวนเจ้าหน้าที่ ตามนโยบายของท่านปลัดกระทรวงสาธารณสุข

•อ่านเพิ่มเติม...•
 
ตรวจประเมิน Thailand Energy Awards
•เขียนโดย Administrator•   
•วัน•พุธ•ที่ 30 •มีนาคม• 2016 เวลา 09:22 น.•

โรงพยาบาลวัดเพลงรับการตรวจประเมิน Thailand Energy Awards ด้านการ
จัดการพลังงาน ประเภทอาคารนอกข่ายควบคุม จากคณะกรรมการตัดสินการ
ประก
วดจาก Thailand Energy Awards

•อ่านเพิ่มเติม...•
 
รับนิเทศงานผลการดำเนินงานรอบแรก
•เขียนโดย Administrator•   
•วัน•พุธ•ที่ 16 •มีนาคม• 2016 เวลา 10:10 น.•

โรงพยาบาลวัดเพลงรับการนิเทศงานผลการดำเนินงานรอบที่ 1
ตามตัวชี้วัดจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี ซึ่งมีนายแพทย์-
สาธารณสุขจังหวัดราชบุรี

•อ่านเพิ่มเติม...•
 
ผอ.รพ.ชุมชน จ.ตรัง ศึกษาดูงาน
•เขียนโดย Administrator•   
•วัน•ศุกร์•ที่ 26 •กุมภาพันธ์• 2016 เวลา 15:21 น.•

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดตรัง ศึกษาดูงาน
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ในการพัฒนาระบบบริหารจัดการงานหลักประกัน
สุขภาพระบบบริการ และการพัฒนาคุณภาพบริการโรงพยาบาลชุมชน

•อ่านเพิ่มเติม...•
 
<< •เริ่มแรก• < •ย้อนกลับ• 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 •ถัดไป• > •สุดท้าย• >>

•หน้า 10 จาก 24•