เอกสารเผยแพร่

Login Formโรงพยาบาลวัดเพลง จ.ราชุบรี โทร.032-399290-1
ประกาศจังหวัดราชบุรี เผยแพร่แผนการจัดซื้อเครื่องช่วยการบวนการปั๊มและฟื้นคืนชีพผู้ป่วย
•เขียนโดย Administrator•   
•วัน•อังคาร•ที่ 03 •มีนาคม• 2020 เวลา 11:37 น.•

ประกาศจังหวัดราชบุรี

เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อเครื่องช่วยการบวนการปั๊มและฟื้นคืนชีพผู้ป่วย

เอกสารดาวโหลด คลิก

 
เครื่องช่วยกระบวนการปั๊มและฟื้นคืนชีพผู้ป่วย
•เขียนโดย Administrator•   
•วัน•จันทร์•ที่ 02 •มีนาคม• 2020 เวลา 10:56 น.•

ประกาศจังหวัดราชบุรี

เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563

เครื่องช่วยกระบวนการปั๊มและฟื้นคืนชีพผู้ป่วย

เอกสาร ดาวโหลด คลิก

 
เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
•เขียนโดย Administrator•   
•วัน•อังคาร•ที่ 25 •กุมภาพันธ์• 2020 เวลา 11:23 น.•

ประกาศ จังหวัดราชบุรี

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

จัดซื้อจัดจ้าง เครื่องช่วยกระบวนการปั้มและฟื้นคืนชีพผู้ป่วย

ณ 14 กุมภาพันธ์ 2563

เอกสารดาวโหลด คลิก

 
รายงานการประเมินตนเอง (SAR 2020) รพ.
•เขียนโดย Administrator•   
•วัน•ศุกร์•ที่ 21 •กุมภาพันธ์• 2020 เวลา 17:08 น.•

รายงานประเมินตนเองฉบับ 2020

สำหรับมาตรฐานแต่ละหมวดประกอบด้วย 5 ส่วนคือ

i) ผลลัพธ์ของบทนั้น

ii) บริบท

iii) กระบวนการ

iv) ผลการพัฒนาที่โดดเด่นและภาคภูมิใจ

v) แผนการพัฒนา

 

ดาวน์โหลดเอกสาร >>

 

 
วัดเพลง มินิมาราธอน ครั้งที่ 1
•เขียนโดย Administrator•   
•วัน•อังคาร•ที่ 01 •ตุลาคม• 2019 เวลา 10:16 น.•

เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอวัดเพลง จัดกิจกรรม เดินวิ่งเพื่อสุขภาพ
"ตลาดน้ำ 3 อำเภอ วัดเพลงมินิมาราธอน ครั้งที่ 1 เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนให้ประชาชนได้ออกกำลังกาย

•อ่านเพิ่มเติม...•
 
<< •เริ่มแรก• < •ย้อนกลับ• 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 •ถัดไป• > •สุดท้าย• >>

•หน้า 2 จาก 24•