เอกสารเผยแพร่

อบรมบุคลากรกลุ่มเสี่ยง โรค NCD
•เขียนโดย Administrator•   
•วัน•พฤหัสบดี•ที่ 11 •เมษายน• 2019 เวลา 16:52 น.•

คลีนิค DPAC โรงพยาบาลวัดเพลง จัดกิจกรรม ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
บุคลากรกลุ่มเสี่ยง เมื่อวันที่ 10/04/2562 ภายใต้แคมเปญ


"YEAR to YEAR CHANGE for BETTER"
ส่งเสริมบุคลากรออกกำลังกาย และเลือกรับประทานอาหาร เพื่อให้มีสุขภาพที่ดี