เอกสารเผยแพร่

ประชาสัมพันธ์
ทรงพระเจริญ
•เขียนโดย Administrator•   
•วัน•พฤหัสบดี•ที่ 02 •เมษายน• 2020 เวลา 13:26 น.•

 
แนวทางป้องกันไวรัสโควิด19
•เขียนโดย Administrator•   
•วัน•อังคาร•ที่ 10 •มีนาคม• 2020 เวลา 16:11 น.•

 
ศูนย์ข้อมูล covid 19 จังหวัดราชบุรี
•เขียนโดย Administrator•   
•วัน•อังคาร•ที่ 10 •มีนาคม• 2020 เวลา 14:33 น.•

ติดตามสถานการณ์ของไวรัส covid-19 จังหวัดราชบุรี คลิก >>

 
รายงานการประเมินตนเอง (SAR 2020) รพ.
•เขียนโดย Administrator•   
•วัน•ศุกร์•ที่ 21 •กุมภาพันธ์• 2020 เวลา 17:08 น.•

รายงานประเมินตนเองฉบับ 2020

สำหรับมาตรฐานแต่ละหมวดประกอบด้วย 5 ส่วนคือ

i) ผลลัพธ์ของบทนั้น

ii) บริบท

iii) กระบวนการ

iv) ผลการพัฒนาที่โดดเด่นและภาคภูมิใจ

v) แผนการพัฒนา

 

ดาวน์โหลดเอกสาร >>

 

 
จัดทำแผนยุทธศาสตร์ คปสอ.วัดเพลง ปี 2563
•เขียนโดย Administrator•   
•วัน•อังคาร•ที่ 01 •ตุลาคม• 2019 เวลา 10:50 น.•

เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอวัดเพลงจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
ทบทวนแผนยุทธศาสตร์พัฒนาเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอวัดเพลง
ประจำปีงบประมาณ 2563 เมื่อวันที่ 3-4 กันยายน 2562

•อ่านเพิ่มเติม...•
 
<< •เริ่มแรก• < •ย้อนกลับ• 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 •ถัดไป• > •สุดท้าย• >>

•หน้า 1 จาก 19•