CLICK TO VERIFY: This site uses a GlobalSign SSL Certificate to secure your personal information.
โรงพยาบาลวัดเพลง จ.ราชุบรี โทร.032-399290-1

เอกสารเผยแพร่

Login FormPTT Oil Price

โรงพยาบาลวัดเพลง จ.ราชุบรี โทร.032-399290-1
อบรมบุคลากรกลุ่มเสี่ยง โรค NCD
•เขียนโดย Administrator•   
•วัน•พฤหัสบดี•ที่ 11 •เมษายน• 2019 เวลา 16:52 น.•

คลีนิค DPAC โรงพยาบาลวัดเพลง จัดกิจกรรม ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
บุคลากรกลุ่มเสี่ยง เมื่อวันที่ 10/04/2562 ภายใต้แคมเปญ

•อ่านเพิ่มเติม...•
 
ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ กีฬา
•เขียนโดย Administrator•   
•วัน•พฤหัสบดี•ที่ 21 •มีนาคม• 2019 เวลา 10:01 น.•

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ กีฬา จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารดาวโหลด 1

 

 
ประกาศผลประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
•เขียนโดย Administrator•   
•วัน•พุธ•ที่ 06 •มีนาคม• 2019 เวลา 11:16 น.•

ประกาศผลประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

รถบรรทุกก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารดาวโหลด...

 
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
•เขียนโดย Administrator•   
•วัน•อังคาร•ที่ 12 •กุมภาพันธ์• 2019 เวลา 21:00 น.•

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
รายการรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี
ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ  จำนวน  1 คัน

เอกสารดาวโหลด 1

เอกสารดาวโหลด 2

 
รับสมัครบุคคล
•เขียนโดย Administrator•   
•วัน•จันทร์•ที่ 11 •กุมภาพันธ์• 2019 เวลา 19:11 น.•

รับสมัครบุคคลสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)

1.ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 1 อัตรา

2.ตำแหน่ง พนักงานซักฟอก            จำนวน 1 อัตรา

3.ตำแหน่ง พนักงานบัตรรายงานโรค  จำนวน 1 อัตรา

4.ตำแหน่ง พนักงานบริการ              จำนวน 1 อัตรา

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารทั่วไป
โรงพยาบาลวัดเพลง

ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 8 มีนาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ

เอกสารดาวโหลด

 
<< •เริ่มแรก• < •ย้อนกลับ• 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 •ถัดไป• > •สุดท้าย• >>

•หน้า 6 จาก 26•